กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 กองสวัสดิการสังคม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
แหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ภาพกิจกรรม
าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตู้ปันสุข
ตู้ปันสุข 
ออกพื้นที่ตรวจตลาดเพื่อดำเนินการจำหน่ายอาหารและสินค้า ตามแนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคCovit-19
ออกพื้นที่ตรวจตลาดเพื่อดำเนินการจำหน่ายอาหารและสินค้า ตามแนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคCovit-19  
ประชุมชี้แจงแนวทางและมาตรการในการเปิดตลาด
ประชุมชี้แจงแนวทางและมาตรการในการเปิดตลาด 
บริจาคเงินเทพื้นบ้านให้กับ นางลมัย อินงาม ชาวบ้านหมู่ที่7 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
บริจาคเงินเทพื้นบ้านให้กับ นางลมัย อินงาม ชาวบ้านหมู่ที่7 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข (ผู้สูงอายุถ่ายทอด  ภูมิปัญญาให้ลูกหลาน) การทำขนมไทย (ข้าวต้มมัด + ขนมเทียน)
โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข (ผู้สูงอายุถ่ายทอด ภูมิปัญญาให้ลูกหลาน) การทำขนมไทย (ข้าวต้มมัด + ขนมเทียน) 
มอบเงินสบทบให้กับทางกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านดารา
มอบเงินสบทบให้กับทางกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านดารา 
นายสายันต์ ทองแต้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ออกพื้นที่มอบหน้ากากผ้าและ เจลล้างมือ ให้กับด่านชุมชน
นายสายันต์ ทองแต้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ออกพื้นที่มอบหน้ากากผ้าและ เจลล้างมือ ให้กับด่านชุมชน 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covit-19)
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covit-19) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covit-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองประจำปีพศ 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covit-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองประจำปีพศ 2563 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป