กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านดารา ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านดาราที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถของรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา หรือ โทร 0 5545 2241 , 0 55496 339 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) โทร. 0 5542 1493  
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สมาชิก
 ข้อบัญญัติ
 
 แผนยุทธศาสตร์
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานติดตามประเมินผลแผน
 แผนดำเนินงาน
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 งานพัสดุ
 กองช่าง
 กองสวัสดิการสังคม
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 งานการเงิน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
รายงานกิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
สถานที่สำคัญ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองช่าง
 งานจดทะเบียนพาณิชย์
 คู่มือบริการประชาชน
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 แผนผังการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดารา
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บ้านดารา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างจำนวน 10 โครงการ     08-01-2563 41
2  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562     06-01-2563 70
3  ประกาศประชาสัมพันธ์งานกำลังดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ     06-12-2562 90
4  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562     02-12-2562 160
5  ประกาศผู้ขนะการเสนอโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเรียบคลองส่งน้ำ (แยกทล. 1254 – แยกทล.117 ) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     22-11-2562 230
6  ประกาศผู้ขนะการเสนอโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายประจวบ พิณงาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     22-11-2562 100
7  ประกาศผู้ขนะการเสนอโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางนิตยา แสงเทียน – นานายกลับ มณีเลิศ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     22-11-2562 210
8  ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     22-11-2562 90
9  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ และครุภัณฑ์ 6 รายการ     21-11-2562 90
10  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562     01-11-2562 106
11  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562     01-10-2562 50
12  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาราเรื่องแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ 2563     01-10-2562 115
13  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาราเรื่องแผนการจัดหา ประจำปีงบประมาณ 2563 ซื้อเกิน 1 แสน จ้างเกิน 1 ล้านบาท     01-10-2562 91
14  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันดีมีประโยชน์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา     25-09-2562 142
15  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันดีมีประโยชน์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะ     25-09-2562 71
16  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการอาหารกลางวันดีมีประโยชน์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา     25-09-2562 91
17  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการอาหารกลางวันดีมีประโยชน์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะ     25-09-2562 51
18  ประกาศประชาสัมพันธ์งานกำลังดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ     03-09-2562 113
19  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562     02-09-2562 50
20  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการก่อสร้างกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดารา ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์     27-08-2562 93
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ( โทร.0-5545-2241 , 0-5549-6339 ) สงวนลิขสิทธิ์โดย MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป