:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

ชื่อ: แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬาบริเวณบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก

10 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

       เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2566 คณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาราเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิชัย ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาบริเวณบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคา ตำบลใน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งชาย หญิง เดินแบบผ้าไทยสามวัย แข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาราได้รับถ้วยรวมกีฬาในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอพิชัย ประจำปี 2566 ในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร