:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

ชื่อ: " Big Day " เดินรณรงค์การออกไปเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (สส.)

9 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

                  เมื่อวันที่ 9 พ.ค.66 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาราเข้าร่วมกิจกรรม" Big Day " เดินรณรงค์การออกไปเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (สส.)
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
                  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาราได้รับเกรียติเต้นเปิดงาน " Big Day " รณรงค์การออกไปเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (สส.)ในครั้งนี้????????
 
                                                                                   
                                                                                      " คนพิชัย รวมพลัง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. "
                                                                           
                                                                            ❎ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร