:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

ชื่อ: รณรงค์พ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

❌???? องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ได้ดำเนินการสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา ตามแผนการรณรงค์พ่นสารเคมี เพื่อกำจัดยุงตัวแก่และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
☔️???? เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน จึงทำให้เกิดมีน้ำท่วมขังในแหล่งภาชนะต่าง ๆ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นที่เรียบร้อยในหมู่ที่ 1 , 5 , 9 และหมู่ที่ 4 ตามลำดับ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร