:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

ชื่อ: โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา   

27 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านดารา ได้ทำกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของวันเข้าพรรษา ครู ผู้ดูแลเด็ก ได้พาเด็กๆไปทำกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดโพธิ์ดาราราม หมู่ 9 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านดาราได้พาเด็กๆร่วมถวายเทียนพรรษา กับคณะผู้บริหาร   ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ณ วัดวังสะโม ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร