:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

ชื่อ: โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

27 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านดาราได้พาเด็กปฐมวัยของศูนย์ฯร่วมกันถวายพระพร และได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เก็บใบไม้ เศษขยะ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร