:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

ชื่อ: หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

27 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดาราได้จัดกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

#WorldSoildDay

#วันดินโลก

#soilswherefoodbegins

#Soils4Nutrition

#FOA

#MOI

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

SDGsforAll

#ChangeforGood

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร