:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

ชื่อ: การดูแลรักษาฟัน และเคลือบฟลูออไรด์วานิช

18 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ขอขอบพระคุณ คุณหมอพิชญนัฏฐ์  เรืองประพัด  รพ.สต.ท่าสัก และคุณหมอวรยุทธ์   บุญพันธ์ รพ.สต.บ้านดารา ที่ท่านมาให้ความรู้ในการดูแลรักษาฟันและทำความสะอาดฟันให้แข็งแรง และเคลือบฟลูออไรด์วานิชให้กับเด็กๆ และยังแนะนำการดูแลป้องกัน โรค มือ เท้า ปาก ให้กับคณะครู ศพด.อีกด้วย

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร