:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

ชื่อ: โครงการท่องไปในชุมชน ปีการศึกษา2566

31 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

โครงการท่องไปในชุมชน วันนี้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ออกเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการทำขนมจีน ทำไม้กวาด ชมสวนเศรษฐกิจพอเพียง และสถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ต้อนรับและมอบความรู้ให้แก่เด็กๆ ในครั้งนี้ 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร