:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

ชื่อ: 114 ปี รำลึกรถไฟสวรรคโลก

15 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 คณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านดารา นำโดยนายกสมบูรณ์ ชาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารานั่งรถไฟขบวน 405 ต้นทางศิลาอาสน์ ปลายทางสวรรคโลก เข้าร่วมเปิดพิธี 114 ปี รำลึกรถไฟสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร