:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา
 เลขที่ 89 หมู่ 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ : 055452241
โทรสาร (FAX) :  055-496339
E-mail : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com  
Website : www.bandara.go.th

 

Socail Network 
Faceboook :องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา

 

 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

สำนักปลัด             055-452241 ต่อ 101
กองคลัง                 055-452241 ต่อ 102
กองช่าง                  055-452241 ต่อ 103
ห้องนายกฯ             055-452241 ต่อ 104
ห้องปลัดฯ             055-452241 ต่อ 105
กองการศึกษาฯ       055-452241 ต่อ 106
กองสวัสดิ์               055-452241 ต่อ 107

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น