:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

วิสัยทัศน์

 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถึงพร้อมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง