:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com
กองสวัสดิการสังคม
นางธนัชพร บุปะเท
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวชนัญชิตา อองกุลนะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางดาวรุ่ง สอนหว่าง
คนงานทั่วไป